Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Карта на сайта

Карта на сайта

Карта на сайта на Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +359644012

КАРТА НА САЙТА – СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА:

1.  ЗА НАС;

1.1. Брошури;

1.2. Карта на сайта;

2. Счетоводни услуги Варна:

2.1. Счетоводно обслужване и услуги;
2.2. Труд и Работна заплата ТРЗ Варна;
2.3. Публикуване и изготвяне на отчети :

2.3.1. Публикуване на ГФО в интернет;

2.3.2 . Публикуване на ГФО в Търговския регистър;

2.4.Регистрация на фирми и дружества Варна;

2.5. Административни услуги;

2.6.  Цени;

2.7.   Промоции;

3. Контакт;
4. Новини;

4.1. Закони и указания:

4.1.1 . Указания:

4.1.1.1. Указание за прилагане на обратно начисляване на ДДС;

4.1.1.2. Указание на НОИ във връзка с издаването на УП3;

4.1.1.3. Указание на НОИ относно изменение и допълнение на Наредба Н8;

4.2.  Почивните дни през 2014г;

4.3. Данъчни облекчения през 2014г:

4.3.1. Данъчни облекчения за фирми;

4.4. Данъчен календар за 2014г обобщен за всички месеци;

4.4.1. Данъчен календар за 2014г;

4.5. Осигурителен календар за периода май – юни 2014г;

4.6.Изисквани документи от инспекцията по труда;

4.7. Задължително регистриране на продажбите;

4.8.Часове за обработка на платежни чрез банковата система Бисера;

4.9. Размер на ДДС и прагове по ИНТРАСТАТ;

5. Полезна информация:

5.1.Връзки и калкулатори;

5.1.1.Калкулатори;

5.2. Полезна информация:

5.2.1. Давностни срокове за погасяване на публични вземания;

5.3. Счетоводни документи;

5.4.  Документи за изтегляне;

5.5. Командировъчни разходи;

5.6. Срокове: установяване, изчисляване, спазване;

5.7.Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия:

Забележка: Всички НСФО са публикувани на страницата на Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия:

Забележка: На страницата Указания ще намерте указания на НАП, Министрество на финансите, НОИ:

Указания и становища на НАП:

 1. Указание на НАП за прилагане на обратно начисляване на ДДС по ЗДДС;
 2. Указание за прилагане на разпоредбите на чл.92, ал.11 във връзка с ал.3 от ЗДДС;
 3. Указание за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за реда и начина на подаване на документи от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
 4. Становище относно данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС;
 5. Указание във връзка със Закона за държавно обществено осигуряване за 2014г

Указания и становища на НОИ:

 1. УКАЗАНИЕна НОИ във връка с издаването на УП3;
 2. УКАЗАНИЕ на НОИ във връзка с изменение и допълнение на Наредба_H-8 за съдържанието и сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в сила от 01.01.2014г;
 3. Указание относно зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата работещи по ДУК;
 4. Указание на НОИ относно изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващи се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица;

Указания на Министерството на финансите:

 1. Приложимост на глава XIX „а“ от ЗДДС по отношение на доставките на стоки от част втора на приложение 2 от закона;
 2. Указание за прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой;

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

За нашето специализирано Интернет издание  публикуване  НА ОТЧЕТИ   МОЛЯ, посетете неговите Страници   http://www.publikuvanenaotcheti.com .

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги:   Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на електронна поща  : schetovodnakantoravarna@gmail.com, skantoravarna@gmail.com

Всички права запазени!