Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

ЗА НАС

ДOБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦИТЕ НА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД

За нас - счетоводни услуги от Счетоводна кантора Варна

За нас – счетоводни услуги от Счетоводна Кантора Варна +359885515152  skantoravarna@gmail.com

За нас: Счетоводна Кантора Варна ЕООД предлага на своите клиенти цялостно счетоводно обслужване,  счетоводни, данъчни и ТРЗ консултации.  Кантората е изцяло ориентирана към нуждите на клиентите си от качествено счетоводно обслужване. Ние държим на дискретността и доверието!

Кантората е основана и се представлява от дипломиран магистър по икономика по специалността „Счетоводство и контрол“ в Икономически Университет – гр.Варна.

В икономическите и професионални среди е известна със своята 14 годишна практика, като главен счетоводител на една от водещите компании за хотелиерски и ресторантьорски услуги в България.

Труд и работна заплата / ТРЗ и ЛС / Счетоводна кантора Варна +359885515152  skantoravarna@gmail.com

Счетоводна Кантора Варна ЕООД ще се радва да бъде Вашият Актив!

Като наш клиент Вие ще получите индивидуално отношение. Ние ще подредим и оформим купчината от счетоводни документи, с които сте се затрупали в процеса на работа, като стриктно спазваме изискванията на актуалната нормативната база в страната. В случай, че сте стартираща компания ние ще Ви помогнем да преминете през задължителните регистрации за Вашата фирма  .

Счетоводна кантора Варна

Счетоводна кантора Варна +359885515152  skantoravarna@gmail.com

Ние ще бъдем с Вас от началото на бизнеса Ви до годишното приключване, с което се оповестяват ежегодно резултатите от годишната дейност на фирмата, като изготвим и публикуваме за Вас годишните финансови отчети. Ние ще подхождаме с нужното внимание към Вашите проблеми, като към наши.

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Предимствата на  услугите предоставяни от Счетоводна кантора  Варна:

 1. Клиентите на счетоводната кантора намаляват разходите си от закупуване и поддържане с актуализации на скъпо струващ счетоводен и ТРЗ софтуер;
 2. Разходите за поддържане на офис за нуждите на счетоводен отдел се свеждат до нула / например: закупуване на офис оборудване, компютри, бюра, постоянно обновяване и актуализиране на специализираната литература … /;
 3. Намаляват се средствата за издръжка и обучение на счетоводния отдел / заплати, осигуровки, професионални курсове … /;
 4. Осигурявате си време за развитие на Вашият бизнес!
регистрация на фирми

Регистрация на фирми +359885515152 skantoravarna@gmail.com

Основните цели и принципи на Счетоводна Кантора Варна ЕООД са:

 1. Прецизно и качествено счетоводно обслужване;
 2. Пълна конфиденциалност;
 3. Изграждане на доверие;
 4. Индивидуален подход;
 5. Осигуряване на своевременна и адекватна консултация, във връзка с възникналите казуси в дейността на клиентите;
 6. Стриктното спазване на нормативните срокове, свързани с изготвянето, подаването, регистрирането и отчитането на дейностите;
 7. Професионално и коректно отношение;
 8. Осигуряване на постоянна връзка с клиентите, чрез телефонна линия / стационарна и мобилна /, скайп връзка, пощенска и електронна кутия за кореспонденция.
 9. Дългосрочно партньорство.
 10. Сигурност за Вашият бизнес.
 11. Основният ни стремеж е да улесним максимално своите клиенти.

Какво представлява счетоводството?

То е една система, която събира, обобщава и представя качествена и количествена икономическа информация за конкретната дейност на различни лица, като по този начин им помага да вземат правилните решения относно ползването на различни ресурси, както за икономически, така и за неикономически дейности.

Основните понятия в счетоводството са актив, пасив, собствен капитал, финансов резултат, печалба.

За контакт

Свържете се с нас +359885515152  skantoravarna@gmail.com

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

мобилен телефон: 088 5515152

Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!