Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Международни спогодби на Република България СИДДО

Международни спогодби на Република България

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане СИДДО:

Новини 05.02.2016г: ДВ бр. 10 от 05.02.2016г Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество

Новини 21.01.2016г: НАП информира за сключената нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Норвегия, считано от 01.01.2016г, като за доходи получени през 2015г е в сила действащата СИДДО до 31.12.2015г.

Международни спогодби на Република България

Международни спогодби на Република България

Спогодби за социално осигуряване, сключени от Република България:

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!