Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Осигурителен доход 2017г

ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД 2017г

Осигурителен доход 2014г Счетоводна Кантора Варна

Осигурителен доход 2014г Счетоводна Кантора Варна 0885515152, 052644012 skantoravarna@gmail.com

Минималния месечен осигурителен доход  е съобразен с основната икономическа дейност на предприятието и квалификационни групи професии съгласно Закона за бюджета на  ДОО за 2017г.

Закона за Бюджета на ДОО за 2017г.

Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

Минимален месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300,00лв.

Максимален месечен осигурителен доход за 2017г- 2600лв.

Минимална работна заплата за 2017г – 460,00лв

Размера на минималното дневно паричното обезщетение за безработица за 2017г. – 7,20лв

Вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ няма да се внасят през 2016г.

Размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. – 340 лв.
Размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2017 г. – 540 лв.

За Контакти:

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел .: 088 5515152 стационарен тел:. 052 644012

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!