Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

ЗА НАС

ДOБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦИТЕ НА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД

За нас - счетоводни услуги от Счетоводна кантора Варна

За нас – счетоводни услуги от Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

За нас: Счетоводна Кантора Варна ЕООД предлага на своите клиенти цялостно счетоводно обслужване,  счетоводни, данъчни и ТРЗ консултации.  Кантората е изцяло ориентирана към нуждите на клиентите си от качествено счетоводно обслужване. Ние държим на дискретността и доверието!

Кантората е основана и се представлява от дипломиран магистър по икономика по специалността „Счетоводство и контрол“ в Икономически Университет – гр.Варна.

В икономическите и професионални среди е известна със своята 14 годишна практика, като главен счетоводител на една от водещите компании за хотелиерски и ресторантьорски услуги в България.

Труд и работна заплата / ТРЗ и ЛС / Счетоводна кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Счетоводна Кантора Варна ЕООД ще се радва да бъде Вашият Актив!

Като наш клиент Вие ще получите индивидуално отношение. Ние ще подредим и оформим купчината от счетоводни документи, с които сте се затрупали в процеса на работа, като стриктно спазваме изискванията на актуалната нормативната база в страната. В случай, че сте стартираща компания ние ще Ви помогнем да преминете през задължителните регистрации за Вашата фирма  .

Счетоводна кантора Варна

Счетоводна кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Ние ще бъдем с Вас от началото на бизнеса Ви до годишното приключване, с което се оповестяват ежегодно резултатите от годишната дейност на фирмата, като изготвим и публикуваме за Вас годишните финансови отчети. Ние ще подхождаме с нужното внимание към Вашите проблеми, като към наши.

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Предимствата на  услугите предоставяни от Счетоводна кантора  Варна:

 1. Клиентите на счетоводната кантора намаляват разходите си от закупуване и поддържане с актуализации на скъпо струващ счетоводен и ТРЗ софтуер;
 2. Разходите за поддържане на офис за нуждите на счетоводен отдел се свеждат до нула / например: закупуване на офис оборудване, компютри, бюра, постоянно обновяване и актуализиране на специализираната литература … /;
 3. Намаляват се средствата за издръжка и обучение на счетоводния отдел / заплати, осигуровки, професионални курсове … /;
 4. Осигурявате си време за развитие на Вашият бизнес!
регистрация на фирми

Регистрация на фирми +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Основните цели и принципи на Счетоводна Кантора Варна ЕООД са:

 1. Прецизно и качествено счетоводно обслужване;
 2. Пълна конфиденциалност;
 3. Изграждане на доверие;
 4. Индивидуален подход;
 5. Осигуряване на своевременна и адекватна консултация, във връзка с възникналите казуси в дейността на клиентите;
 6. Стриктното спазване на нормативните срокове, свързани с изготвянето, подаването, регистрирането и отчитането на дейностите;
 7. Професионално и коректно отношение;
 8. Осигуряване на постоянна връзка с клиентите, чрез телефонна линия / стационарна и мобилна /, скайп връзка, пощенска и електронна кутия за кореспонденция.
 9. Дългосрочно партньорство.
 10. Сигурност за Вашият бизнес.
 11. Основният ни стремеж е да улесним максимално своите клиенти.

Какво представлява счетоводството?

То е една система, която събира, обобщава и представя качествена и количествена икономическа информация за конкретната дейност на различни лица, като по този начин им помага да вземат правилните решения относно ползването на различни ресурси, както за икономически, така и за неикономически дейности.

Основните понятия в счетоводството са актив, пасив, собствен капитал, финансов резултат, печалба.

За контакт

Свържете се с нас +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

мобилен телефон: 088 5515152, стационарен тел. 052 644 012

Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!