Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Осигурителен доход 2015г

ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД 2015г

Осигурителен доход 2014г Счетоводна Кантора Варна

Осигурителен доход 2014г Счетоводна Кантора Варна 0885515152, 052644012 skantoravarna@gmail.com

Минималния месечен осигурителен доход е съобразно основната икономическа дейност на предприятието и квалификационни групи професии съгласно Закона за бюджета ДОО.

Минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им оборот за 2013г като самоосигуряващи се лица е съответно :
– до 5400,00лв доход – 420,00лв;
– от 5400,01лв до 6500,00лв – 450,00лв;
– от 6500, 01лв до 7500,00лв – 500,00лв;
– над 7500,00лв – 550,00лв
Минимален осигурителен доход Месечен за самоосигуряващи СЕ Лица, които не са упражнявали дейност през 2013г и са започнали своята дейност през 2014г и 2015г – 420,00лв

Минимален месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300,00лв.

Максимален месечен осигурителен доход за 2015г- 2600лв.

Минимална работна заплата за 2015г – 360,00лв, а от 01.07.2015г – 380лв
Размера на английски паричното обезщетение за отглеждане на английски дете Малко, ЗД чл.53, ал.1 и 2 от КСО за 2014г Е 340,00лв.

Размера на минималното дневно паричното обезщетение за безработица за 2015г . – 7,20лв
ПРЕЗ 2015 г. вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ няма да се внасят.

Лицата, които не се осигуряват на нито едно основание, но желаят да запазят своите здравноосигурителни права ще внасят ежемесечно както през 2014г, така и през 2015г ПО 16,80лв

За запитвания и контакти:

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152 стационарен тел.:052 644012

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!