Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Командировъчни разходи

полезна информация

Командировъчни разходи

Командировъчни разходи

Размер на командировъчните пари за страната:

Период                                                Дневни пари     Квартирни пари

01.04.1997г – 28.04.1997г        2 393,60 лв.           4 488,00 лв.

29.04.1997г – 30.04.1997г       2 992,00 лв.           7 480,00 лв.

01.05.1997г – 30.09.1997г      4 129,00 лв.           10 322,50 лв.

01.10.1997г – 31.12.1997г       4 550,00 лв.          11 375,00 лв.

01.01.1998г – 31.03.1998г       4 870,00 лв.          12 175,00 лв.

01.04.1998г – 31.08.1998г      5 094,00 лв.          12 735,00 лв.

01.09.1998г – 31.12.1998г      5 350,00 лв.           13 375,00 лв.

01.01.1999г – 30.04.1999г    6 100,00 лв.            15 250,00 лв.

01.05.1999г – 31.12.2007г          12,00 лв.       Без ограничения по документ

от 01.01.2008г                               20,00 лв.        Без ограничения по документ

Разходите за пътуване и престой се признават за данъчни цели според ЗКПО когато са направени във връзка с дейността на дружеството. Лица, които са направили тези разходи трябва да бъдат в трудови правоотношения с дружеството, да са наети от дружеството по граждански договори. Разходи за командировки направени от лица които са управители, еднолични собственици на ЕТ или са членове на управителни органи на дружества също се признават за разход за целите на ЗКПО.

Разходи направени за пътуване и престой от акционери или съдружници в дружества когато са направени в това им качество и не са свързани с дейността на дружеството не се признават за счетоводен разход.

Върху изплатените пътни пари при командировка до определения в нормативен акт двукратен размер на дневните командировъчни пари не се начисляват и внасят осигурителни вноски /чл.1, ал.8 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/.

За доказване на разхода е необходимо да бъдат налични следните документи:

  • заповед за командировка – подпечатана от дружеството; тя трябва да има номер и подпис на управителя; съответно реквизитите  й трябва да бъдат надлежно попълнени;
  • документ доказващ нощуването – фактура;
  • документ доказващ разхода за пътуването – билет, фактура за бензин, в случаите в които се пътува с автомобил;
  • бордна карта – когато пътуването е осъществено със самолет;

Пътуването може да бъде осъществено с автомобил, който е личен на командирования или служебен на дружеството Това обстоятелство се вписва в заповедта за командировка.

Образец на заповед за командировка можете да намерите на страницата ни „Документи за изтегляне“

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете нашата страница:   Счетоводни услуги .

За ВРЪЗКА С нашето специализираното Интернет издание   публикуване НА ОТЧЕТИ   МОЛЯ, посетете неговите Страници   http://www.publikuvanenaotcheti.com .

НЕ СЕ колебайте Да задавате своите Въпроси език   Електронна поща: schetovodnakantoravarna@gmail.com, skantoravarna@gmail.com

Всички права запазени!