Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Счетоводна Кантора Варна за нас и нашите услуги

| 0 comments

Добре дошли на страницата на Счетоводна Кантора Варна ЕООД

 Счетоводна Кантора Варна ЕООД е ориентирана към нуждите на клиентите от:

Счетоводни, и Консултации Данъчни ТРЗ и услуги;  Изготвяне и публикуване на Годишни Финансови отчети; Регистрация на фирми

Счетоводна кантора Варна – ВАШИЯТ  Актив!

Счетоводна Кантора Варна

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Предимствата на предоставяните услуги от кантората са:

 1. Клиентите на счетоводната кантора намаляват разходите си от закупуване и поддържане с актуализации на скъпо струващ счетоводен и ТРЗ софтуер;
 2. Разходите за поддържане на офис за нуждите на счетоводен отдел се свеждат до нула / закупуване на офис оборудване, компютри, бюра, постоянно обновяване и актуализиране на специализираната литература … /;
 3. Намаляват се средствата за издръжка и обучение на счетоводния отдел / заплати, осигуровки, професионални курсове … /;

Основни счетоводни услуги, предлагани от „Счетоводната Кантора Варна“ ЕООД:

 1. Счетоводно Абонаментно  обслужване;
 2. Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /;
 3. Информация Административни услуги;
 4. Публикуване на английски английски И Изготвяне Годишни Финансови отчети;
 5. Регистрация Ф  ирми;
 6. Данъчни консултации;

Разгледайте нашата брошура!

Основните цели и принципи на счетоводната кантора са:

 1. Прецизно и качествено счетоводно обслужване;
 2. Пълна конфиденциалност;
 3. Изграждане на доверие;
 4. Индивидуален подход;
 5. Осигуряване на своевременна и адекватна консултация, във връзка с възникналите казуси в дейността на клиентите;
 6. Стриктното спазване на нормативните срокове, свързани с изготвянето, подаването, регистрирането и отчитането на дейностите;
 7. Професионално отношение;
 8. Осигуряване на постоянна връзка с клиентите, чрез телефонна линия / стационарна и мобилна /, пощенска и електронна кутия за кореспонденция и др..

Благодарим Ви за проявеният интерес!

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

Виж на английски и запитвания контакти:

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Всички права запазени!

Вашият коментар

Required fields are marked *.


Protected by WP Anti Spam