Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Часове за обработка на платежните чрез банковата система „БИСЕРА“

Часове за обработка на платежните чрез банковата система „БИСЕРА“:

При погасяване на задължения по дължими данъци, такси, лихви и др. държавни вземания от съществено значение е датата на превода. Във връзка с това е важно да се знае следната информация, с която ако се съобразят плащанията няма да има негативни последици за фирмите и физическите лица от начисляване на лихви за забава по погасяване на задължения:

Часове обработка на платежни чрез Бисера

Часове обработка на платежни чрез Бисера

Преводите, извършвани чрез банковата система „БИСЕРА“ се обработват 3 пъти на ден, а именно в 10:00ч., в 13:30 ч. и в 16:00 ч. В тези часове „БИСЕРА“ ще подава заявки за сетълмент.

Часовите рамки за изпълнение на едно нареждане за кредитен превод са:

  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към „БИСЕРА6“ преди 09:45 сутринта, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 10:00 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 10:30 часа на същия ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към „БИСЕРА6“ в интервала 09:45 и 13:15, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 13:30 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 14:00 часа на същия работен ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към „БИСЕРА6“ в интервала 13:15 и 15:45, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 16:00 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 16:30 часа на същия работен ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към „БИСЕРА6“ след 15:45, то ще бъде изпълнено на следващия работен ден на „БИСЕРА6“ и ще бъде на разположение за получаване от банката на получател на следващия работен ден след 10:30 часа. Тук попадат и всички нареждания за превод, подадени от банките на наредителите в неработни дни.

Банковта система за преводи „БИСЕРА6“ приема нареждания за превод 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата.

Чрез системата „БИСЕРА6″ се изпълняват нареждания за междубанкови клиентски преводи за суми по-малки от 100 000,00 /сто хиляди/ лева.

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна моля, посетете  линка: Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на e-mail: skantoravarna@gmail.com