Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Цени

Цени на счетоводни услуги предоставяни от Счетоводна Кантора Варна ЕООД

Ценообразуването на предоставяните услуги От „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД зависи от много фактори, като: числеността на персонала, вида на фирмата, средно месечния документооборот, регистрация ПО   ЗДДС   И т.н.

Крайната цена на счетоводните услуги ще бъде съобразена и с изискванията, възможностите и очакванията на нашите клиенти, както и с моментното състоянието на пазара. Цените на счетоводните услуги са строго индивидуални.

Цени Счетоводна кантора Варна

Цени на счетоводни услуги от Счетоводна кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Услугите които предлага Счетоводна Кантора Варна ЕООД накратко са:

 1. Абонаментно счетоводно обслужване  ;
 2. Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /;
 3. Административни услуги ;
 4. Публикуване на годишни финансови отчети ;
 5. Регистрация на дружества .

На своите клиенти физически лица кантората предлага:

 1. Изготвяне, попълване и подаване на данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ;
 2. Попълване и подаване на декларации по ЗМДТ / придобиване и продажба на МПС, сгради, земи /;
 3. Декларации по Закона за здравното осигуряване: Образец № 7 – Тази декларация се подава от лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО. , Това са лицата, които внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.5 От ЗЗО Изцяло за своя сметка Тези Лица НЕ СА:
  • упражняващи свободна професия и / или занаятчийска дейност по регистрация;
  • еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
  • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
  •  морски лица.

Консултация за клиенти, които не са на абонаментно счетоводно обслужване – 20,00лв. При проявен интерес моля, обадете се на телефоните на кантората: 0885515152, 052644012 за насрочване на среща. Носете всички документи, свързани с вашето запитването.

Ако желаете да Ви бъде изпратена оферта моя, попълнете контактната ни форма

Или изпратете запитване  : Е-мейл: skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна ЕООД посетете линка:  Счетоводни услуги .

Всички права запазени!