Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Размери на ДДС и прагове по Интрастат

Размери на ДДС и прагове на Интарстат

Размерите на ДДС в исторически план са както следва:

полезна информация

Размери на ДДС

Данъчна ставка в общия случай – облагат се всички облагаеми доставки на стоки и слуги, вносът на стоки и облагаеми ВОП: 

  • от 01.04.1994г до 30.06.1996г – 18%;
  • от 01.07.1996г до 31.12.1998г – 22%;
  • от 01.01.1999г до днес – 20%

Данъчна ставка, която е намалена и се отнася за услугата настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване:

  • До 31.03.2011г – 7%;
  • От 01.04.2011г – 9%;

Нулева данъчна ставка – само изрично посочените доставки на услуги и стоки в ЗДДС, като международен превоз на пътници; доставка на стоки до трети страни; международен транспорт на стоки и доставките на услуги, свързани с него; ВОД на стоки и нови превозни средства; доставки на стоки по силата на международен договор, по който страна е България; доставки на стоки за въоръжени сили;

полезна информация

Интрастат прагове за деклариране

 ПРАГОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПО СИСТЕМАТА ИНТРАСТАТ ЗА 2014г

  • За поток „Изпращания“ – 10 700 000 / десет милиона и седемстотин хиляди / лева;
  • За поток „Пристигания“ – 5 000 000 / пет милиона / лева;

ПРАГОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПО СИСТЕМАТА ИНТРАСТАТ ЗА 2013г

  • За поток „Изпращания“ – 210 000 / двеста и десет хиляди / лева;
  • За поток „Пристигания“ – 360 000 / триста и шестдесет хиляди / лева;
„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти  :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!