Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 

Comments are closed.