Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Промоции

ПРОМОЦИИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

Намалете своите разходи за поддръжка на счетоводни работни места, заплати за персонал, заплащане на скъпо струващ специализиран софтуер като използвате счетоводно обслужване от специализирано счетоводно предприятие.

  • След сключване на едногодишен договор за абонаментно счетоводно обслужване Вие
    ПРОМОЦИИ Счетоводна Кантора Врана

    ПРОМОЦИИ на Счетоводна Кантора Врана +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

    получавате един месец безплатно обслужване;

  • При подписван на договор за абонаментно обслужване Вие получавате безплатно публикуване на Вашите годишни отчети, вкл.  тези за изминали отчетни периоди на страниците на нашето специализирано Интернет издание:

 Публикуване на отчети ;

  • При първоначална регистрация на фирма със съдействието на „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД и сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване Вие получавате безплатно публикуване на Вашите годишни отчети, вкл.  тези за изминали отчетни периоди на страниците на нашето специализирано Интернет издание:

Публикуване на отчети 

  • Нашето специализирано Интернет издание за регистрация на нови дружества:

Регистрация на фирми.

Контакти :

+359 644012 +359 885515152,

е-мейл: skantoravarna@gmail.com

Разгледайте нашата брошура!

Важно: Дружествата, регистрирани по Търговския закон задължително обявяват своите отчети в предвидения от закона срок по партидите си в Търговския регистър. Тези дружества могат по свой избор да изберат да публикуват отчетите си и в интернет или в специализирано икономическо издание.

Задължение за публикуване на годишни финансови отчети в интернет или в икономическо издание имат дружествата създадени по реда на Закона за задълженията и договорите: ДЗЗД и гражданските дружества.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

Всички права запазени!